Skip to main content

Framework cho các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của thế hệ Z và thế hệ Millennials

Bài dịch từ link: https://www.projectguru.in/a-conceptual-framework-for-factors-affecting-online-shopping-behaviour-of-generation-z-and-millennials

Các bài viết trước về lý thuyết của Hawkins Stern, lý thuyết của Maslow và mô hình ra quyết định trực tuyến của Kim, Ferrin và Rao’s (2008) đã làm sáng tỏ các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với mua sắm trực tuyến. Hơn nữa, các chiến lược marketing của các công ty thương mại điện tử cũng có vai trò ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến.

Cuối cùng, một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng là đặc điểm nhân khẩu học, cách sử dụng mạng xã hội và trải nghiệm mua sắm của họ. Độ tuổi của người tiêu dùng xác định cụ thể quyết định mua hàng của họ kể từ thế hệ millennials và thế hệ Z cảm nhận trải nghiệm khác nhau. Những yếu tố này nên được xem xét trong khi đưa ra quyết định tiếp thị trực tuyến.

Thiết kế khung khái niệm

Để tóm tắt những phát hiện trong nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của thế hệ millennials và thế hệ z, khung khái niệm được trình bày dưới đây.

Conceptual framework for factors affecting online shopping behaviour of consumers

Có bốn danh mục lớn ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng

  • Đặc điểm cá nhân bao gồm các yếu tố liên quan đến tính cách, hành vi và thái độ của một cá nhân. Đó là các kiểu sống, nhu cầu, cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, chuẩn mực xã hội, ảnh hưởng văn hóa và văn hóa phụ.
  • Đặc tính của sản phẩm bao gồm các yếu tố liên quan đến thiết kế và các dịch vụ kinh doanh của nó như dịch vụ sau bán hàng, hỗ trợ khách hàng, rủi ro, giao hàng và các tùy chọn thanh toán.
  • Đặc tính của sản phẩm bao gồm các yếu tố phân biệt sản phẩm với các đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như chất lượng, tính cách, tính sẵn có, thông tin sẵn có và chi phí.
  • Đặc điểm nhân khẩu học bao gồm các chi tiết nhân khẩu học của khách hàng như tuổi, giới tính, thu nhập và tình trạng hôn nhân.

Câu hỏi nghiên cứu để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng

Các câu hỏi nghiên cứu quan trọng như sau

  1. Tuổi tác có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng không?
  2. Đặc điểm cá nhân của người tiêu dùng thế hệ Millennials và thế hệ Z có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến không?
  3. Đặc điểm trang web của người tiêu dùng thế hệ Millennials và thế hệ Z có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của họ không?
  4. Đặc điểm sản phẩm của người tiêu dùng thế hệ Millennials và thế hệ Z có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của họ không?
  5. Đặc điểm nhân khẩu học của người tiêu dùng thế hệ Millennials và thế hệ Z có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến của họ không?
LEO CDP có thể giúp bạn trả lời các câu hỏi trên 


Popular posts from this blog

Nền tảng Dữ Liệu Khách Hàng (Customer Data Platforms - CDP) là gì? - Một cách giải thích đơn giản Ngày nay, Thu nhập dữ liệu khách hàng là một trong những hoạt động “sót còn” để phát triển doanh nghiệp. Do đó, để giúp doanh nghiệp giải đáp bài toán phức tạp liên quan đến vấn đề này, một giải pháp mới được hình thành: Nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platform - CDP). Vậy chính xác nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) là gì? Không cần sử dụng các biệt ngữ phần mềm và thuật ngữ kỹ thuật, chúng ta có thể hiểu đơn giản Nền tảng Dữ Liệu Khách Hàng như sau: 1, Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) là gì? “ A Customer Data Platform is a packaged software that consolidates customer data from multiple sources and creates a persistent, unified and real-time customer database easily accessible by other systems. ” Có thể dịch đơn giản như sau: “Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) là một loại phần mềm tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng liên tục, thống nhất, bền vững có thể truy cập được từ các hệ
Leo CDP System Architecture  Server requirements must have Internet and have the installed Linux operating system  If you have from 100,000 to 1 million profiles Need 5 servers: 1) Data Observer: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 20 GB SSD disk) 2) Database: 1 server (8 CPUs, 16 GB RAM, 500 GB SSD disk) 3) Data Processor: 1 server (4 CPUs, 8 GB RAM, 120 GB SSD disk) 4) Admin Dashboard: 1 server (4 CPUs, 8 GB RAM, 40 GB SSD disk) If you have from  1 million to 2 million profiles Need  10 servers: 1) Data Observer: 4 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 20 GB SSD disk) 2) Database: 2 servers (8 CPUs, 16 GB RAM, 500 GB SSD disk) 3) Data Processor: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 120 GB SSD disk) 4) Admin Dashboard: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 40 GB SSD disk) F.A.Q. in Vietnamese: 1. LEO CDP có giá bao nhiêu, mua như thế nào ? Miễn phí  cho mọi mục đích Ghi chú: 1. Profile là một data record các thông tin cá nhân và dữ liệu hành vi của khách hàng Định danh một profile bằng email hoặc số điện thoại hoặc số
Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDPs) sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong những năm tới. Quy mô thị trường nền tảng dữ liệu khách hàng sẽ tăng từ 3,5 tỷ USD vào năm 2021 lên 15,3 tỷ USD vào năm 2026, với Tốc độ tăng trưởng hàng năm tổng hợp (CAGR) là 34,6% trong giai đoạn dự báo. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/customer-data-platform-market-94223554.html Mặc dù thuật ngữ này được sử dụng đầu tiên vào năm 2013 để mô tả chung một số loại hệ thống tiếp thị có chung khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, nhưng vẫn có một số quan niệm sai lầm về Nền tảng dữ liệu khách hàng là gì.  Do đó, chúng ta sẽ làm rõ 9 quan điểm sai lầm về CDP ngay bên dưới bên dưới 1) CDP giống như một CRM ? Mặc dù phần mềm CDP và CRM có một vài điểm tương đồng nhưng xét về mục đích và chức năng chính thì chúng có sự khác biệt rõ ràng. CRM lưu trữ dữ liệu của những khách hàng đã từng tương tác với doanh nghiệp trước đó. Đó có thể là dữ liệu về khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại,