Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2024
Thế giới đang bước vào kỷ nguyên số, nơi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng. Doanh nghiệp nào nắm bắt được sức mạnh của Dataism và AI sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể trong cuộc đua chuyển đổi số. Dataism - Nền tảng cho Chuyển đổi số Dataism là một triết lý mới đề cao giá trị của dữ liệu như một nguồn tài nguyên chiến lược. Theo Dataism, dữ liệu là yếu tố then chốt để hiểu thị trường, khách hàng và vận hành doanh nghiệp hiệu quả. Vai trò của AI trong Chuyển đổi số AI là công cụ mạnh mẽ giúp khai thác tiềm năng của dữ liệu. AI có thể tự động hóa các quy trình, phân tích dữ liệu và đưa ra dự đoán chính xác, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt và hiệu quả hơn. Ứng dụng Dataism và AI trong Chuyển đổi số Dataism và AI có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực để thúc đẩy Chuyển đổi số, bao gồm: Tiếp thị: Phân tích hành vi khách hàng để cá nhân hóa trải nghiệm và tăng hiệu quả chiến dịch marketing. Bán hàng: Dự đoán