Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2023
  NGUỒN GỐC – CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MÔ HÌNH Năm 1988, Robert Shaw và Merlin Stone xuất bản cuốn sách Database Marketing (tạm dịch: Quản trị tiếp thị bằng cơ sở dữ liệu).  Database Marketing by Robert Shaw Database marketing là một hình thức tiếp thị trực tiếp đến khách hàng dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu. Tiếp thị bằng cơ sở dữ liệu sử dụng các phương pháp thống kê để xây dựng các mô hình dự đoán hành vi của khách hàng và chọn lựa khách hàng cho từng hình thức tiếp thị tương ứng. Các doanh nghiệp sử dụng tiếp thị bằng cơ sở dữ liệu thường có xu hướng sử dụng những cơ sở dữ liệu khổng lồ, vì dữ liệu về khách hàng càng nhiều thì khả năng các mô hình được xây dựng chính xác càng cao. Mô hình giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV) lần đầu tiên được giới thiệu trong cuốn sách Database Marketing nhanh chóng được các nhà tư vấn doanh nghiệp phổ biến rộng rãi và áp dụng nhanh chóng. Tính toán và phân tích giá trị vòng đời khách hàng hiện nay trở thành quy trình quản lý ki
Retail businesses need to stay competitive to survive and thrive in today’s market. With the rise of e-commerce, retailers need to find new ways to stay ahead of their competitors and reach their customers. One way to do this is by using a Customer Data Platform (CDP). In this blog article, we’ll discuss what a CDP is, the benefits of using a CDP, how CDPs are transforming the retail industry, why omnichannel is essential for retail success, understanding customer data, how a CDP can help unlock customer insights, CDPs and personalization, the top CDPs for retail businesses, CDPs and marketing automation, and conclude with the importance of using a CDP for retail businesses. What is a Customer Data Platform (CDP)? A Customer Data Platform (CDP) is a software platform that enables retailers to collect, store, manage, and analyze customer data from multiple sources. CDPs are designed to be used by marketers and provide an integrated view of customer data, which can be used to improve cus