Skip to main content

Posts

Phân biệt Lead vs. Prospect: Cách chuyển đổi chúng thành cơ hội (khách hàng thật sự)

  Lead (Khách hàng tiềm năng cho marketing) là gì? Lead là một thuật ngữ chung đề cập đến một khách hàng hoặc tổ chức tiềm năng thể hiện mức độ quan tâm hoặc tương tác với doanh nghiệp của bạn. Thông thường, bạn sẽ tìm thấy khách hàng tiềm năng ở trên cùng hoặc ở giai đoạn đầu của kênh bán hàng, nghĩa là họ sẽ cần có trình độ chuyên môn và nuôi dưỡng cao hơn để xác định tiềm năng của họ với tư cách là khách hàng trả tiền. Các loại Lead Có một số loại kLead, được phân loại dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Lưu ý rằng các loại Lead có thể khác nhau tùy theo ngành, hoạt động kinh doanh và quy trình bán hàng cụ thể của bạn. Những người bạn có thể coi là khách hàng tiềm năng là những người: Tương tác với trang web của bạn (lượt truy cập blog, lượt xem/nhấp chuột vào trang sản phẩm, v.v.) Tích cực tương tác với phương tiện truyền thông xã hội của bạn (thích, bình luận, theo dõi và chia sẻ) Đã đăng ký nhận bản tin email của bạn Lead ở đầu kênh thường được gọi là Marketing Qualified Leads (MQLs
Recent posts
As the marketing manager, how do you make a marketing plan to grow customer lifetime value ? Here is my suggestions for  you. Example you are working in the retail industry, your goal is increasing customer lifetime value (CLV) to drive business growth. Here are some potential marketing strategies and tactics that can be used to achieve this objective: 1. Collecting Data: The first step towards building a successful marketing plan in the retail industry is to collect customer data. The data can be in the form of customer feedback, purchase history, customer preferences, demographics, and more. This information helps retailers understand the needs of their customers and how to meet their expectations. In the LEO CDP system, you can collect all data in customer journey. 2. Customer segmentation:  Identify different customer segments based on demographics, behavior, and preferences. In LEO CDP, you can create any segments you want, just go to Segment Management, After that, click New Segm
 "What To Do When Machines Do Everything" is a book written by Malcolm Frank, Paul Roehrig, and Ben Pring. It explores the impact of artificial intelligence (AI), algorithms, bots, and big data on various aspects of our lives , including work, business, and society as a whole. This video summarizes some key ideas of the book in Vietnamese
SaaS business model SaaS as a business model stands for software as a service. SaaS business model is a software delivery method where software is licensed on a subscription basis and centrally hosted by a third-party provider. This business model generates revenue by providing software solutions to single or enterprise-level users. For more understanding, SaaS product always aims to be the key to solving specific problems. For instance, Zoom and Slack eliminate the remote work disadvantages by providing convenient messaging and video meeting features. Notably, these products are cloud-based. Thus, they heavily rely on cloud computing to offer rich functionality and store the data somewhere. In return, users don’t have to download anything as the product usually works on the web. This distinctive and SaaS-exclusive feature makes the model stand out among others. Why is the SaaS Business Model the Best Approach for Startups? he SaaS business model is the best approach for startups for a
Hơn hầu hết các ngành công nghiệp khác, các công ty truyền thông Media đang phải đối mặt với áp lực nói lên nhu cầu hiểu biết thực sự về khách hàng và khách hàng tiềm năng của họ. Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn cả miễn phí và trả phí để lựa chọn giữa tin tức, báo chí thương mại và phương tiện giải trí, và cạnh tranh về doanh thu quảng cáo tăng lên khi ngày càng có nhiều cửa hàng cố gắng tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng bằng nội dung của họ. Đồng thời, các quy định như GDPR và CCPA đang làm tăng rủi ro liên quan đến dữ liệu của bên thứ ba và nghiên cứu cho thấy giá trị của nó trong việc dự đoán hành vi của người tiêu dùng đang giảm, đặc biệt là so với first-party data. Và khi các trình duyệt tiếp tục hạn chế và cuối cùng là loại bỏ dần cookie của bên thứ ba (như Google dự định ra mắt vào quý 1 năm 2024), giá trị kinh doanh của việc thu thập first-party data sẽ tiếp tục tăng. The Anatomy of a Customer Data Platform (CDP) [infographic] by Clearcode Ngày càng có nhiều tổ
What is a Customer Data Platform (CDP) ? A Customer Data Platform (CDP) is a type of software platform designed to collect, integrate, and manage customer data from various sources to create unified customer profiles. The main goal of a CDP is to provide a comprehensive and centralized view of customer data, allowing businesses to better understand their customers and deliver personalized and targeted marketing campaigns. Key characteristics of a Customer Data Platform include: 1. Data Integration: CDPs can collect data from multiple sources, such as websites, mobile apps, CRM systems, transactional databases, social media, email interactions, and more. They are capable of ingesting both structured and unstructured data. 2. Unified Customer Profiles: The CDP creates individual customer profiles by aggregating and organizing data from various touchpoints. These profiles include behavioral data, preferences, purchase history, demographic information, and other relevant data points. 3.