Skip to main content

Posts

Chuyển đổi số: Bứt phá với Dataism và AI

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên số, nơi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng. Doanh nghiệp nào nắm bắt được sức mạnh của Dataism và AI sẽ có lợi thế cạnh tranh đáng kể trong cuộc đua chuyển đổi số. Dataism - Nền tảng cho Chuyển đổi số Dataism là một triết lý mới đề cao giá trị của dữ liệu như một nguồn tài nguyên chiến lược. Theo Dataism, dữ liệu là yếu tố then chốt để hiểu thị trường, khách hàng và vận hành doanh nghiệp hiệu quả. Vai trò của AI trong Chuyển đổi số AI là công cụ mạnh mẽ giúp khai thác tiềm năng của dữ liệu. AI có thể tự động hóa các quy trình, phân tích dữ liệu và đưa ra dự đoán chính xác, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt và hiệu quả hơn. Ứng dụng Dataism và AI trong Chuyển đổi số Dataism và AI có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực để thúc đẩy Chuyển đổi số, bao gồm: Tiếp thị: Phân tích hành vi khách hàng để cá nhân hóa trải nghiệm và tăng hiệu quả chiến dịch marketing. Bán hàng: Dự đoán
Recent posts
1. Personalization during booking: Use a CDP to track a guest's browsing behavior on your website and show them personalized room recommendations, offers, and amenities based on their interests and past booking history.  For example, if a guest has previously viewed family-friendly rooms, you could show them a pop-up offering a discount on their next stay if they bring their kids. 2. Up-sell/cross-sell opportunities: Use a CDP to identify guests who are likely to be interested in upgrading their room, booking spa treatments, or participating in tours and activities. Then, you can send them targeted email or SMS campaigns with personalized offers. What are the benefits of up-selling in hotels? When it comes to up-selling, knowing your customer and selling it at the RIGHT time is everything you need to focus on. Moreover, in LEO CDP, you have a full customer profile of their likes, dislikes, etc. and offer them something which they are fond of. Let’s look into the benefits of doing s
  Lead (Khách hàng tiềm năng cho marketing) là gì? Lead là một thuật ngữ chung đề cập đến một khách hàng hoặc tổ chức tiềm năng thể hiện mức độ quan tâm hoặc tương tác với doanh nghiệp của bạn. Thông thường, bạn sẽ tìm thấy khách hàng tiềm năng ở trên cùng hoặc ở giai đoạn đầu của kênh bán hàng, nghĩa là họ sẽ cần có trình độ chuyên môn và nuôi dưỡng cao hơn để xác định tiềm năng của họ với tư cách là khách hàng trả tiền. Các loại Lead Có một số loại kLead, được phân loại dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Lưu ý rằng các loại Lead có thể khác nhau tùy theo ngành, hoạt động kinh doanh và quy trình bán hàng cụ thể của bạn. Những người bạn có thể coi là khách hàng tiềm năng là những người: Tương tác với trang web của bạn (lượt truy cập blog, lượt xem/nhấp chuột vào trang sản phẩm, v.v.) Tích cực tương tác với phương tiện truyền thông xã hội của bạn (thích, bình luận, theo dõi và chia sẻ) Đã đăng ký nhận bản tin email của bạn Lead ở đầu kênh thường được gọi là Marketing Qualified Leads (MQLs
As the marketing manager, how do you make a marketing plan to grow customer lifetime value ? Here is my suggestions for  you. Example you are working in the retail industry, your goal is increasing customer lifetime value (CLV) to drive business growth. Here are some potential marketing strategies and tactics that can be used to achieve this objective: 1. Collecting Data: The first step towards building a successful marketing plan in the retail industry is to collect customer data. The data can be in the form of customer feedback, purchase history, customer preferences, demographics, and more. This information helps retailers understand the needs of their customers and how to meet their expectations. In the LEO CDP system, you can collect all data in customer journey. 2. Customer segmentation:  Identify different customer segments based on demographics, behavior, and preferences. In LEO CDP, you can create any segments you want, just go to Segment Management, After that, click New Segm
 "What To Do When Machines Do Everything" is a book written by Malcolm Frank, Paul Roehrig, and Ben Pring. It explores the impact of artificial intelligence (AI), algorithms, bots, and big data on various aspects of our lives , including work, business, and society as a whole. This video summarizes some key ideas of the book in Vietnamese
SaaS business model SaaS as a business model stands for software as a service. SaaS business model is a software delivery method where software is licensed on a subscription basis and centrally hosted by a third-party provider. This business model generates revenue by providing software solutions to single or enterprise-level users. For more understanding, SaaS product always aims to be the key to solving specific problems. For instance, Zoom and Slack eliminate the remote work disadvantages by providing convenient messaging and video meeting features. Notably, these products are cloud-based. Thus, they heavily rely on cloud computing to offer rich functionality and store the data somewhere. In return, users don’t have to download anything as the product usually works on the web. This distinctive and SaaS-exclusive feature makes the model stand out among others. Why is the SaaS Business Model the Best Approach for Startups? he SaaS business model is the best approach for startups for a