Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2022
Nếu bạn muốn khai thác nhiều hơn dữ liệu của mình thì Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP - Customer Data Platform) là lựa chọn phù hợp. Nhưng làm thế nào để bạn chọn một trong những "phù hợp" cho bạn? Sự phổ biến của một hệ thống có thể phá vỡ các dữ liệu silo trong nhiều system khác nhau để tập trung và tổng hợp dữ liệu khách hàng của bạn từ tất cả các nguồn data khác nhau. Khả năng này giúp các doanh nghiệp theo dõi khách hàng tiềm năng và khách hàng trên tất cả các điểm tiếp xúc và sau đó mang đến trải nghiệm khách hàng hấp dẫn vào đúng thời điểm trên đúng kênh là điều quan trọng để xây dựng doanh nghiệp và duy trì lòng trung thành của khách hàng. Đối với các doanh nghiệp, nắm bắt được việc tạo mối quan hệ với khách hàng (customer relationship) trong khi quản lý dữ liệu lớn là một thách thức. Chọn một CDP có thể hữu ích. Nhưng có quá nhiều thứ ngoài kia, việc đưa ra lựa chọn đúng không phải là điều dễ dàng. Làm cách nào để bạn chọn một CDP phù hợp cho doanh nghiệp của mình?