Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2022
Bước đầu tiên trước khi bạn bắt đầu nghiên cứu xem nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) nào sẽ phù hợp với tổ chức của bạn là xác định cách bạn định sử dụng và nhận giá trị từ nó. Việc thiết lập trước các trường hợp sử dụng (Use Cases) dữ liệu khách hàng sẽ đảm bảo bạn đang xem xét nền tảng CDP và nhà cung cấp CDP thích hợp cho ngành và ứng dụng cụ thể của bạn, cũng như giúp công ty của bạn liên kết nội bộ về những mục tiêu, quy trình và kết quả sẽ xác định sự thành công của CDP. Điều quan trọng là đảm bảo có sự hiểu biết chung trong tổ chức của bạn về điều gì tạo thành trường hợp sử dụng dữ liệu khách hàng và điều chỉnh mọi người xung quanh định nghĩa chung đó. Nếu không có sự hiểu biết chung trong nội bộ, có thể thiếu sự rõ ràng xung quanh việc ưu tiên phát triển ca sử dụng. Và các trường hợp sử dụng không được xác định rõ ràng có thể dẫn đến đánh giá đơn giản hóa quá mức về những gì cần thiết để đạt được thành công. Nhiều tổ chức sẽ tập trung quá nhiều vào công nghệ và tính năng trong