Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2023
Các công ty và nhà tiếp thị thường phải đối mặt với những thách thức trong khi hiểu khách hàng của họ, dẫn đến những trải nghiệm tiếp thị không hiệu quả. Nhiều người trong số họ kết thúc việc tiếp thị sản phẩm cho những khách hàng đã có những sản phẩm đó hoặc không quan tâm đến chúng. Điều này thường là do các nguồn dữ liệu bị phân mảnh và không có khả năng sử dụng chúng một cách thông minh. Vì vậy, làm cách nào để tạo một chế độ xem tích hợp về khách truy cập và khách hàng của họ? Đây là nơi CDP sẽ bước vào. CDP cung cấp cho các nhà tiếp thị một cái nhìn thống nhất về khách hàng của họ (Customer 360 Analytics), với các tương tác thời gian thực và dữ liệu được ghép từ nhiều cơ sở dữ liệu, tổng hợp hồ sơ khách hàng có thể đọc được để nghiên cứu, phân tích và tiếp thị. Điều tốt nhất về CDP là khả năng kết nối nó với các hệ thống khác, cho phép các nhà tiếp thị truy cập và sử dụng nó để sử dụng tiếp. Vì vậy, làm cách nào để biết liệu thương hiệu của bạn có thể hưởng lợi từ Nền tảng dữ