Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2022
Use Case: You have a lot of data in legacy systems and online website and want to write data into LEO CDP database (ArangoDB)  Benefits: More security due to LEO CDP can be deployed in the Intranet of your company network Enrich offline data and onboard for data-driven business purposes Make sure only clean high quality data is stored and processed for important data pipeline
  Ví dụ về journey map: booking khách sạn không tiếp xúc, mùa du lịch cùng Covid Một hành trình khách hàng thành công đòi hỏi cả chiến lược cá nhân hóa và thực tiễn.  Mọi marketer đều có một trong những bản đồ hành trình của khách hàng. Bí quyết thực sự không nằm ở việc hình dung ra tất cả những việc bạn có thể làm, mà là tìm ra cách để trở nên thực tế. Bạn cần thu thập dữ liệu: survey, chat và phỏng vấn trực tiếp khách hàng tiềm năng để hiểu rõ nhu cầu và thiết kế journey map sát với thực tế nhất. Sau đây là 3 chiến lược để tạo ra hành trình của khách hàng tốt hơn trên bất kỳ kênh nào 1) Tạo các mốc (milestones) và điểm chạm (touchpoint) quan trọng cho hành trình khách hàng của bạn Bạn tập hợp “các cột mốc vàng”, là những sự kiện “phải xảy ra để khách hàng của bạn nhận được giá trị từ sản phẩm của bạn”. Những điều này có thể giúp các nhà tiếp thị vạch ra mục tiêu của họ trong khi điền vào các bước thực tế cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Một khách hàng có thể  trải nghiệm qua tất c
Khả năng dự đoán chính xác hành vi của khách hàng tiềm năng và khả năng bán hàng có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho tổ chức của bạn. Theo một nghiên cứu điển hình của McKinsey , một nhà sản xuất có thể giảm tới 40% hàng tồn kho và sản phẩm lỗi thời trong khi tăng doanh số bán hàng lên 5% bằng cách dựa trên thông tin chi tiết về dự báo bán hàng. Trong trung hạn, các công ty có thể thu thập thêm kiến ​​thức về nhu cầu sản phẩm và đa dạng hóa thành các danh mục / khu vực mục tiêu trong dài hạn bằng cách theo dõi các dự báo bán hàng thường xuyên. Điều này đạt được bằng cách dự đoán các sự kiện trong tương lai một cách chính xác và chuẩn bị trước. Để hiểu cách dự báo bán hàng hoạt động và các trường hợp sử dụng để áp dụng nó trong tổ chức của bạn, trước tiên, chúng ta hãy hiểu ý nghĩa của thuật ngữ này chi tiết hơn. Dự báo bán hàng là gì? Bạn có thể định nghĩa dự báo bán hàng là quá trình dự đoán các sự kiện bán hàng trong tương lai - chẳng hạn như khả năng chuyển đổi, tạo doanh thu ướ