Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2022
Một nghiên cứu do Adobe tài trợ cho thấy 76% các nhà tiếp thị không sử dụng dữ liệu phân khúc hành vi và phân khúc khách hàng . Hơn nữa, chỉ 13% các nhà tiếp thị được khảo sát tin rằng tổ chức của họ cung cấp trải nghiệm khách hàng được phân khúc. Chỉ 5% tin rằng họ thực sự có thể cung cấp trải nghiệm dựa trên dữ liệu và nội dung cho khách hàng của họ. Blog này sẽ hoạt động như một hướng dẫn khởi động cho những nhà tiếp thị và doanh nghiệp chưa bắt đầu sử dụng các chiến lược phân loại hành vi để phát triển hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của họ.    Phân loại hành vi ( Behavioural Segmentation) là gì, và tại sao nó lại là một vấn đề lớn như vậy? Tiếp thị hành vi là cách các công ty nhắm mục tiêu đến đối tượng dựa trên hành vi, sở thích, ý định, vị trí địa lý và các chỉ số khác bằng cách sử dụng phân tích trang web, cookie, lịch sử tìm kiếm và các thông tin chi tiết khác. Tất cả những điểm dữ liệu này rất quý giá đối với các doanh nghiệp. Điều này là do việc phân khúc khách hàng
  Contents Why CX measurement is important Introduction to 4 metrics of CX measurement Customer Feedback Score (CFS) Customer Effort Score (CES) Customer Satisfaction Score (CSAT)  Net Promoter Score (NPS)  Using Journey Map to CX Data Management  Introduction to LEO CDP and demo