Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2023
Hơn hầu hết các ngành công nghiệp khác, các công ty truyền thông Media đang phải đối mặt với áp lực nói lên nhu cầu hiểu biết thực sự về khách hàng và khách hàng tiềm năng của họ. Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn cả miễn phí và trả phí để lựa chọn giữa tin tức, báo chí thương mại và phương tiện giải trí, và cạnh tranh về doanh thu quảng cáo tăng lên khi ngày càng có nhiều cửa hàng cố gắng tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng bằng nội dung của họ. Đồng thời, các quy định như GDPR và CCPA đang làm tăng rủi ro liên quan đến dữ liệu của bên thứ ba và nghiên cứu cho thấy giá trị của nó trong việc dự đoán hành vi của người tiêu dùng đang giảm, đặc biệt là so với first-party data. Và khi các trình duyệt tiếp tục hạn chế và cuối cùng là loại bỏ dần cookie của bên thứ ba (như Google dự định ra mắt vào quý 1 năm 2024), giá trị kinh doanh của việc thu thập first-party data sẽ tiếp tục tăng. The Anatomy of a Customer Data Platform (CDP) [infographic] by Clearcode Ngày càng có nhiều tổ
What is a Customer Data Platform (CDP) ? A Customer Data Platform (CDP) is a type of software platform designed to collect, integrate, and manage customer data from various sources to create unified customer profiles. The main goal of a CDP is to provide a comprehensive and centralized view of customer data, allowing businesses to better understand their customers and deliver personalized and targeted marketing campaigns. Key characteristics of a Customer Data Platform include: 1. Data Integration: CDPs can collect data from multiple sources, such as websites, mobile apps, CRM systems, transactional databases, social media, email interactions, and more. They are capable of ingesting both structured and unstructured data. 2. Unified Customer Profiles: The CDP creates individual customer profiles by aggregating and organizing data from various touchpoints. These profiles include behavioral data, preferences, purchase history, demographic information, and other relevant data points. 3.