Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2023
  Lead (Khách hàng tiềm năng cho marketing) là gì? Lead là một thuật ngữ chung đề cập đến một khách hàng hoặc tổ chức tiềm năng thể hiện mức độ quan tâm hoặc tương tác với doanh nghiệp của bạn. Thông thường, bạn sẽ tìm thấy khách hàng tiềm năng ở trên cùng hoặc ở giai đoạn đầu của kênh bán hàng, nghĩa là họ sẽ cần có trình độ chuyên môn và nuôi dưỡng cao hơn để xác định tiềm năng của họ với tư cách là khách hàng trả tiền. Các loại Lead Có một số loại kLead, được phân loại dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Lưu ý rằng các loại Lead có thể khác nhau tùy theo ngành, hoạt động kinh doanh và quy trình bán hàng cụ thể của bạn. Những người bạn có thể coi là khách hàng tiềm năng là những người: Tương tác với trang web của bạn (lượt truy cập blog, lượt xem/nhấp chuột vào trang sản phẩm, v.v.) Tích cực tương tác với phương tiện truyền thông xã hội của bạn (thích, bình luận, theo dõi và chia sẻ) Đã đăng ký nhận bản tin email của bạn Lead ở đầu kênh thường được gọi là Marketing Qualified Leads (MQLs