Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2021
  Lộ trình triển khai LEO CDP cho ngành bất động sản from Trieu Nguyen
Bài đăng mới này dành cho các doanh nhân và chủ sở hữu doanh nghiệp quy mô nhỏ, vừa và lớn trên các lĩnh vực, dịch vụ cung cấp hoặc ngành dọc khác nhau. Sau khi đọc qua, bạn sẽ hiểu ý nghĩa của việc theo hướng dữ liệu và lý do tại sao các tổ chức cần được định hướng vào Big Data  Tại sao dữ liệu là cần thiết?  Tại sao các tổ chức nên tìm cách hướng tới dữ liệu ? Lợi ích của văn hóa hướng dữ liệu là gì? Làm thế nào các tổ chức có thể trở nên dựa trên dữ liệu? Đây và nhiều câu hỏi khác nữa là những câu hỏi liên quan mà tôi đã nghe các chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành và nhân viên hỏi trong các hội nghị, hội thảo và sự kiện chia sẻ kiến ​​thức. Sau khi cân nhắc về một số câu hỏi nêu trên, cảm hứng viết lách tự nhiên đến và tôi quyết định chia sẻ suy nghĩ của mình theo cách tốt nhất có thể. Nếu bạn đang tìm hiểu ý nghĩa của việc theo hướng dữ liệu và tại sao dữ liệu lại cần thiết cho mọi doanh nghiệp, thì bạn đã đến đúng chỗ. Tôi đã chia bài đăng này thành hai loạt bài riêng biệt. Tron