Skip to main content

Dataism và Customer Data Platform có liên quan như thế nào ?

Dataism là gì ?

Dataism là một triết lý tin rằng dữ liệu là nền tảng của sự tồn tại và hiểu biết. Nó dựa trên ý tưởng rằng dữ liệu có thể được sử dụng để hiểu thế giới và đưa ra quyết định tốt hơn.

Dataism là một triết lý mới nổi, nhưng nó có thể có tác động sâu sắc đến cách chúng ta sống và làm việc. Nó có thể được sử dụng để cải thiện chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giao thông. Nó cũng có thể được sử dụng để phát triển các công nghệ mới và giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Tuy nhiên, Dataism cũng có những thách thức tiềm ẩn. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để theo dõi và kiểm soát mọi người. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo ra thiên kiến và bất bình đẳng.

Dataism là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó cần được sử dụng có trách nhiệm. Chúng ta cần đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng để cải thiện cuộc sống của mọi người, chứ không phải để gây hại.

Dưới đây là một số ví dụ về cách Dataism đang được sử dụng hiện nay:

  • Trong chăm sóc sức khỏe, dữ liệu được sử dụng để phát triển các phương pháp điều trị mới và cá nhân hóa các kế hoạch điều trị.
  • Trong giáo dục, dữ liệu được sử dụng để theo dõi tiến độ của học sinh và cung cấp phản hồi cá nhân hóa.
  • Trong giao thông, dữ liệu được sử dụng để cải thiện hệ thống giao thông và giảm tắc nghẽn.
  • Trong kinh doanh, dữ liệu được sử dụng để đưa ra quyết định tốt hơn về sản phẩm, giá cả và tiếp thị.
  • Trong chính phủ, dữ liệu được sử dụng để cải thiện dịch vụ công và giải quyết các vấn đề như nghèo đói và bất bình đẳng.

Dataism là một công cụ mạnh mẽ có tiềm năng cải thiện cuộc sống của mọi người. Tuy nhiên, nó cũng cần được sử dụng có trách nhiệm. Chúng ta cần đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng để cải thiện cuộc sống của mọi người, chứ không phải để gây hại. 

Dataism và Customer Data Platform liên quan với nhau như thế nào ?

Dataism là một triết lý tin rằng dữ liệu là nền tảng của sự tồn tại và hiểu biết. Nó dựa trên ý tưởng rằng dữ liệu có thể được sử dụng để hiểu thế giới và đưa ra quyết định tốt hơn.

Customer Data Platform (CDP) là một nền tảng công nghệ dùng để tích hợp dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như trang web, ứng dụng di động, CRM và hệ thống POS. CDP giúp các doanh nghiệp hiểu khách hàng của họ tốt hơn và cung cấp cho họ trải nghiệm tốt hơn.


Dataism và CDP có liên quan với nhau vì cả hai đều tập trung vào dữ liệu. Dataism tin rằng dữ liệu là nền tảng của sự tồn tại và hiểu biết, trong khi CDP là một nền tảng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. CDP có thể giúp các doanh nghiệp hiểu khách hàng của họ tốt hơn, điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định tốt hơn và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Dưới đây là một số cách mà Dataism và CDP có thể được sử dụng cùng nhau:

  1. Dữ liệu có thể được sử dụng để xây dựng hồ sơ khách hàng 360 độ (Customer 360 Report). Hồ sơ này sẽ bao gồm thông tin về khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như trang web, ứng dụng di động, CRM và hệ thống POS. Hồ sơ này có thể giúp các doanh nghiệp hiểu khách hàng của họ tốt hơn và cung cấp cho họ trải nghiệm tốt hơn.
  2. Dữ liệu có thể được sử dụng để phân loại khách hàng (Customer Segmentation). Phân loại khách hàng là việc chia khách hàng thành các nhóm nhỏ dựa trên các đặc điểm chung, chẳng hạn như sở thích, hành vi hoặc vị trí địa lý. Phân loại khách hàng có thể giúp các doanh nghiệp nhắm mục tiêu các chiến dịch tiếp thị hiệu quả hơn.
  3. Dữ liệu có thể được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng (Customer Experience - CX). Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng là việc cung cấp cho mỗi khách hàng một trải nghiệm phù hợp với nhu cầu và sở thích của họ. Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng có thể giúp các doanh nghiệp giữ chân khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Dataism và CDP là hai khái niệm có tiềm năng thay đổi cách các doanh nghiệp hoạt động. Khi dữ liệu trở nên ngày càng quan trọng, các doanh nghiệp sẽ cần phải tìm cách thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả. CDP có thể giúp các doanh nghiệp làm điều này và Dataism có thể giúp các doanh nghiệp hiểu cách sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định tốt hơn và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Bạn có thể tự trải nghiệm LEO CDP, một software hiện thực hóa khái niệm Dataism và Customer Data Platform trong thực tế:

Popular posts from this blog

Nền tảng Dữ Liệu Khách Hàng (Customer Data Platforms - CDP) là gì? - Một cách giải thích đơn giản Ngày nay, Thu nhập dữ liệu khách hàng là một trong những hoạt động “sót còn” để phát triển doanh nghiệp. Do đó, để giúp doanh nghiệp giải đáp bài toán phức tạp liên quan đến vấn đề này, một giải pháp mới được hình thành: Nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platform - CDP). Vậy chính xác nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) là gì? Không cần sử dụng các biệt ngữ phần mềm và thuật ngữ kỹ thuật, chúng ta có thể hiểu đơn giản Nền tảng Dữ Liệu Khách Hàng như sau: 1, Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) là gì? “ A Customer Data Platform is a packaged software that consolidates customer data from multiple sources and creates a persistent, unified and real-time customer database easily accessible by other systems. ” Có thể dịch đơn giản như sau: “Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) là một loại phần mềm tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng liên tục, thống nhất, bền vững có thể truy cập được từ các hệ
Leo CDP System Architecture  Server requirements must have Internet and have the installed Linux operating system  If you have from 100,000 to 1 million profiles Need 5 servers: 1) Data Observer: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 20 GB SSD disk) 2) Database: 1 server (8 CPUs, 16 GB RAM, 500 GB SSD disk) 3) Data Processor: 1 server (4 CPUs, 8 GB RAM, 120 GB SSD disk) 4) Admin Dashboard: 1 server (4 CPUs, 8 GB RAM, 40 GB SSD disk) If you have from  1 million to 2 million profiles Need  10 servers: 1) Data Observer: 4 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 20 GB SSD disk) 2) Database: 2 servers (8 CPUs, 16 GB RAM, 500 GB SSD disk) 3) Data Processor: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 120 GB SSD disk) 4) Admin Dashboard: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 40 GB SSD disk) F.A.Q. in Vietnamese: 1. LEO CDP có giá bao nhiêu, mua như thế nào ? Miễn phí  cho mọi mục đích Ghi chú: 1. Profile là một data record các thông tin cá nhân và dữ liệu hành vi của khách hàng Định danh một profile bằng email hoặc số điện thoại hoặc số
Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDPs) sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong những năm tới. Quy mô thị trường nền tảng dữ liệu khách hàng sẽ tăng từ 3,5 tỷ USD vào năm 2021 lên 15,3 tỷ USD vào năm 2026, với Tốc độ tăng trưởng hàng năm tổng hợp (CAGR) là 34,6% trong giai đoạn dự báo. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/customer-data-platform-market-94223554.html Mặc dù thuật ngữ này được sử dụng đầu tiên vào năm 2013 để mô tả chung một số loại hệ thống tiếp thị có chung khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, nhưng vẫn có một số quan niệm sai lầm về Nền tảng dữ liệu khách hàng là gì.  Do đó, chúng ta sẽ làm rõ 9 quan điểm sai lầm về CDP ngay bên dưới bên dưới 1) CDP giống như một CRM ? Mặc dù phần mềm CDP và CRM có một vài điểm tương đồng nhưng xét về mục đích và chức năng chính thì chúng có sự khác biệt rõ ràng. CRM lưu trữ dữ liệu của những khách hàng đã từng tương tác với doanh nghiệp trước đó. Đó có thể là dữ liệu về khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại,