Skip to main content

What are the minimum system requirements for LEO CDP ?
Leo CDP System Architecture 

 Checklist for Server Specification (Minimum System Requirements)
 The system needs 2 public IP addresses: 1 for Leo Observer (data tracking), 1 for admin dashboard
  1. Data Observer: 2 instances (2 CPU, 2 GB RAM, SSD disk 20 GB) 
  2. Database: 1 instance (2 CPU, 8 GB RAM, SSD disk 120 GB)
  3. Processing Job: 1 instances (2 CPU, 4 GB RAM, SSD disk 40 GB)
  4. Admin Dashboard: 1 instance (2 CPU, 2 GB RAM, SSD disk 20 GB)

F.A.Q. in Vietnamese:

1. LEO CDP có giá bao nhiêu, mua như thế nào ?
Nền tảng Leo CDP có tất cả là 3 phiên bản: 
  • Miễn phí  (Free Edition with maximum 10,000 human profiles) cho mục đích giáo dục, học tập và các công ty muốn thử nghiệm test thử trước quyết định mua phiên bản có tính phí.
  • Có tính phí  (Professional  Edition - 0.07 USD / year for every human profile), phí sử dụng là 7 USD cho mỗi 1000 profile ($0.007 / profile).  Mục đích sử dụng là tối ưu kinh doanh với công nghệ Big Data, phân tích dữ liệu khách hàng và sử dụng các chức năng mặc định trong Leo CDP.
  • Custom cho nhu cầu doanh nghiệp lớn (Custom Edition for Enterprise demand) cho mục đích sử dụng Leo CDP như một core CDP framework, có nhu cầu chỉnh sửa theo nhu cầu đặc thù và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
Ghi chú: 
1. Profile là một data record các thông tin cá nhân và dữ liệu hành vi của khách hàng
Định danh một profile bằng email hoặc số điện thoại hoặc số ID của Passport / CMND / CCCD 

2. LEO CDP là nền tảng được phát triển từ đầu hay phát triển trên 1 nền tảng khác, nền tảng đó có yêu cầu gì về bản quyền hay không?
Nền tảng Leo CDP là do công ty USPA phát triển từ lúc thiết kế ý tưởng đến hiện thực ra version 1.0 từ tháng 12/2019 cho đến hiện tại. 

3. Framework nào LEO CDP đang sử dụng? Có yêu cầu về bản quyền hay không ?
Hệ thống được code chính bằng ngôn ngữ lập trình Java, framework là Vertx (https://vertx.io) , là open source có thể dùng cho mục đích thương mại.

4. Database nào LEO CDP đang sử dụng? Có yêu cầu về bản quyền không?
Database chính là ArangoDB, đây là là  công nghệ database do 1 công ty Đức phát triển 

Hiện tại với mức độ scale ở các công ty SME,  LEO CDP đang dùng Community Edition
Khi scale lớn cho khách hàng doanh nghiệp trên 1 triệu active users có thể dùng bản cloud cho Enterprise https://cloud.arangodb.com/home

5. LEO CDP có dùng framework nào cho AI không? Có yêu cầu bản quyền không?
2 frameworks này chủ yếu do Google, NASA và cộng đồng open source phát triển, được dùng miễn phí cho các ứng dụng A.I doanh nghiệp và các dự án thương mại.

Thông tin liên hệ 

Popular posts from this blog

Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDPs) sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong những năm tới. Quy mô thị trường nền tảng dữ liệu khách hàng sẽ tăng từ 3,5 tỷ USD vào năm 2021 lên 15,3 tỷ USD vào năm 2026, với Tốc độ tăng trưởng hàng năm tổng hợp (CAGR) là 34,6% trong giai đoạn dự báo. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/customer-data-platform-market-94223554.html Mặc dù thuật ngữ này được sử dụng đầu tiên vào năm 2013 để mô tả chung một số loại hệ thống tiếp thị có chung khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, nhưng vẫn có một số quan niệm sai lầm về Nền tảng dữ liệu khách hàng là gì.  Do đó, chúng ta sẽ làm rõ 9 quan điểm sai lầm về CDP ngay bên dưới bên dưới 1) CDP giống như một CRM ? Mặc dù phần mềm CDP và CRM có một vài điểm tương đồng nhưng xét về mục đích và chức năng chính thì chúng có sự khác biệt rõ ràng. CRM lưu trữ dữ liệu của những khách hàng đã từng tương tác với doanh nghiệp trước đó. Đó có thể là dữ liệu về khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại,
Nền tảng Dữ Liệu Khách Hàng (Customer Data Platforms - CDP) là gì? - Một cách giải thích đơn giản Ngày nay, Thu nhập dữ liệu khách hàng là một trong những hoạt động “sót còn” để phát triển doanh nghiệp. Do đó, để giúp doanh nghiệp giải đáp bài toán phức tạp liên quan đến vấn đề này, một giải pháp mới được hình thành: Nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platform - CDP). Vậy chính xác nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) là gì? Không cần sử dụng các biệt ngữ phần mềm và thuật ngữ kỹ thuật, chúng ta có thể hiểu đơn giản Nền tảng Dữ Liệu Khách Hàng như sau: 1, Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) là gì? “ A Customer Data Platform is a packaged software that consolidates customer data from multiple sources and creates a persistent, unified and real-time customer database easily accessible by other systems. ” Có thể dịch đơn giản như sau: “Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) là một loại phần mềm tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng liên tục, thống nhất, bền vững có thể truy cập được từ các hệ