Skip to main content

What are the minimum system requirements for LEO CDP ?
Leo CDP System Architecture 

Server requirements must have Internet and have the installed Linux operating system 

  • If you have from 100,000 to 1 million profiles
Need 5 servers:
1) Data Observer: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 20 GB SSD disk)
2) Database: 1 server (8 CPUs, 16 GB RAM, 500 GB SSD disk)
3) Data Processor: 1 server (4 CPUs, 8 GB RAM, 120 GB SSD disk)
4) Admin Dashboard: 1 server (4 CPUs, 8 GB RAM, 40 GB SSD disk)
  • If you have from 1 million to 2 million profiles
Need 10 servers:
1) Data Observer: 4 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 20 GB SSD disk)
2) Database: 2 servers (8 CPUs, 16 GB RAM, 500 GB SSD disk)
3) Data Processor: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 120 GB SSD disk)
4) Admin Dashboard: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 40 GB SSD disk)

F.A.Q. in Vietnamese:

1. LEO CDP có giá bao nhiêu, mua như thế nào ?
  • Miễn phí cho mọi mục đích
Ghi chú:
1. Profile là một data record các thông tin cá nhân và dữ liệu hành vi của khách hàng
Định danh một profile bằng email hoặc số điện thoại hoặc số ID của Passport / CMND / CCCD 

2. LEO CDP là framework được phát triển từ đầu hay phát triển trên 1 nền tảng khác, nền tảng đó có yêu cầu gì về bản quyền hay không?
Leo CDP là do mình phát triển từ 2018, từ 1 open source project RFX framework do phát triển để lập trình Fast Data https://www.bigdatavietnam.org/p/rfx-for-big-data-developer.html

3. Framework nào LEO CDP đang sử dụng? Có yêu cầu về bản quyền hay không ?
Hệ thống được code chính bằng ngôn ngữ lập trình Java, framework là Vertx (https://vertx.io) , là open source có thể dùng cho mục đích thương mại.

4. Database nào LEO CDP đang sử dụng? Có yêu cầu về bản quyền không?
Database chính là ArangoDB, đây là là  công nghệ database do 1 công ty Đức phát triển 

Hiện tại với mức độ scale ở các công ty SME,  LEO CDP đang dùng Community Edition
Khi scale lớn cho khách hàng doanh nghiệp trên 1 triệu active users có thể dùng bản cloud cho Enterprise https://cloud.arangodb.com/home

5. LEO CDP có dùng framework nào cho AI không? Có yêu cầu bản quyền không?

Thông tin liên hệ 

Popular posts from this blog

Nền tảng Dữ Liệu Khách Hàng (Customer Data Platforms - CDP) là gì? - Một cách giải thích đơn giản Ngày nay, Thu nhập dữ liệu khách hàng là một trong những hoạt động “sót còn” để phát triển doanh nghiệp. Do đó, để giúp doanh nghiệp giải đáp bài toán phức tạp liên quan đến vấn đề này, một giải pháp mới được hình thành: Nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platform - CDP). Vậy chính xác nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) là gì? Không cần sử dụng các biệt ngữ phần mềm và thuật ngữ kỹ thuật, chúng ta có thể hiểu đơn giản Nền tảng Dữ Liệu Khách Hàng như sau: 1, Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) là gì? “ A Customer Data Platform is a packaged software that consolidates customer data from multiple sources and creates a persistent, unified and real-time customer database easily accessible by other systems. ” Có thể dịch đơn giản như sau: “Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) là một loại phần mềm tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng liên tục, thống nhất, bền vững có thể truy cập được từ các hệ
Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDPs) sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong những năm tới. Quy mô thị trường nền tảng dữ liệu khách hàng sẽ tăng từ 3,5 tỷ USD vào năm 2021 lên 15,3 tỷ USD vào năm 2026, với Tốc độ tăng trưởng hàng năm tổng hợp (CAGR) là 34,6% trong giai đoạn dự báo. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/customer-data-platform-market-94223554.html Mặc dù thuật ngữ này được sử dụng đầu tiên vào năm 2013 để mô tả chung một số loại hệ thống tiếp thị có chung khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, nhưng vẫn có một số quan niệm sai lầm về Nền tảng dữ liệu khách hàng là gì.  Do đó, chúng ta sẽ làm rõ 9 quan điểm sai lầm về CDP ngay bên dưới bên dưới 1) CDP giống như một CRM ? Mặc dù phần mềm CDP và CRM có một vài điểm tương đồng nhưng xét về mục đích và chức năng chính thì chúng có sự khác biệt rõ ràng. CRM lưu trữ dữ liệu của những khách hàng đã từng tương tác với doanh nghiệp trước đó. Đó có thể là dữ liệu về khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại,